การเทลีน คืออะไร ? จำเป็นมั้ย..!!

พลัส บิ้วเดอร์ส plus builders
พลัส บิ้วเดอร์ส plus builders

ตอบ..จำเป็นครับ
การเทลีน คือ การเทคอนกรีตเพื่อปรับผิวหน้าดิน เป็นการเตรียมพื้นหน้าดินให้เรียบเพื่อรองรับการผูกเหล็ก และเทคอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เมื่อวางเหล็กเสริมไป จะช่วยรักษาระดับของเหล็กเมื่อหนุนลูกปูน โดยที่เหล็กเสริมจะไม่เสียรูป ไม่จมดิน หรือตำแหน่งเคลื่อนที่ เมื่อถูกเทคอนกรีต เนื่องจากเหล็กเสริมจะมีระยะหุ้มคอนกรีตตามข้อกำหนด ตามหลัการของสภาวิศวกรรม เพื่อความเเข็งแรงของโครงสร้าง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม นอกจากนั้นจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากดิน เช่น ดินไหล ดินเป็นโพรง ความสกปรกจากดินโคลน หรือน้ำใตดิน ซึ่งจะส่งผลกับความแข็งแรงโครงสร้างอีกด้วย

พลัส บิ้วเดอร์ส plus builders
lean Concrete

พลัส บิ้วเดอร์ส
เกร็ดความรู้รอบบ้าน

Scroll to Top
Scroll to Top