บริษัทรับสร้างบ้านมีกี่แบบ กับสิ่งที่เราควรทราบ

บริษัทรับสร้างบ้านที่ดี

การเลือกใช้ในบริษัทที่ รับสร้างบ้าน เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้บ้านที่สวยงามตามแบบที่ต้องการ ในปัจจุบันก็มีบริษัทรับสร้างบ้านหลากหลายแห่งด้วยกันเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกกับลูกค้าทุกท่านได้อย่างดีที่สุด โดยการเลือกใช้บริการกับ บริษัทรับสร้างบ้าน จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้บ้านของเราเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับการเข้าย้ายเข้ามาอยู่อาศัยได้ตามเวลาที่กำหนดอีกด้วย ดังนั้นในบทความนี้เราจึงจะนำความรู้เกี่ยวกับ บริษัทรับสร้างบ้านมีกี่แบบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ที่ควรทราบมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทรับสร้างบ้านมีกี่แบบ และมีอะไรบ้าง

สำหรับบริษัทรับสร้างบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน โดยบริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแบบจะมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้นบริษัทรับสร้างบ้านจึงแบ่งเป็น 3 ลักษณะด้วยกันโดยมีรายละเอียดในภาพรวมดังต่อไปนี้

1.ผู้รับเหมาในนามนิติบุคคล

ลักษณะบริษัทรับสร้างบ้านในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบเหมามากกว่าเป็นรูปแบบบริษัทรับสร้างบ้านแบบครบวงจร

ซึ่งจะไม่ได้เน้นรูปแบบการสร้างบ้านแบบโดยตรง แต่จะเน้นการรับงานทั่วไปมากกว่า เช่น การรับสร้างโรงงาน การสร้างอาคารและอพาร์ทเม้นท์ โดยจะประกอบด้วยทีมงานและช่างก่อสร้างที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนคล้ายกับบริษัทรับสร้างบ้านแบบครบวงจร

2.ผู้รับเหมาประเภทการก่อสร้างบ้านแบบทั้งหลัง

เป็นการดำเนินในนามบุคคลด้วยช่างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน ซึ่งผู้รับเหมาในกลุ่มนี้จะมีการจ้างคนงานมาช่วยในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังร่วมด้วย อีกทั้งยังถือว่าเป็นกลุ่มผู้รับเหมา รับสร้างบ้าน ที่มีฝีมือในการสร้างบ้านแต่ละหลังด้วยความประณีตและพิถีพิถันมากที่สุด

3.ผู้รับเหมาประเภทต่อเติม

เป็นผู้รับเหมาแบบตัวบุคคลที่ไม่ได้เน้นการก่อสร้างบ้านมากนัก โดยจะมีการบริการในลักษณะของการต่อเติมบ้านอาคารหรือการตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการต่อเติมและตกแต่งบ้านมาอย่างยาวนานอีกด้วย

ขั้นตอนการสร้างบ้านของบริษัทสร้างบ้านโดยส่วนใหญ่

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆที่มากมายเลยทีเดียว ถึงจะสำเร็จเป็นบ้านขึ้นมา 1 หลัง ดังนั้นขั้นตอนการสร้างบ้านของบริษัทรับสร้างบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้

1.การถมดินและการเตรียมพื้นที่

เมื่อเจ้าของบ้านทำสัญญากับผู้รับเหมากับบริษัทรับสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วทางผู้รับเหมาจะมีการเตรียมพื้นที่ด้วยการถมดิน และอาจจะมีการจัดสถานที่พักพิงสำหรับคนงานภายในพื้นที่ร่วมด้วย

2.การวางแผนเรื่องแบบบ้าน

ภายหลังจากการเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทรับสร้างบ้านจะเริ่มวางแผนในการก่อสร้างด้วยการวางตำแหน่งในเรื่องของเสาเข็มตามลักษณะของบ้านที่เจ้าของได้กำหนดเอาไว้ อีกทั้งยังต้องมีการคัดเลือกในเรื่องของวัสดุการก่อสร้างบ้านให้เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

3.การตอกเสาเข็ม

สำหรับขั้นตอนการตอกเสาเข็มทาง บริษัทรับสร้างบ้าน จะมีการทดสอบแบบเบื้องต้นว่าสามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการอยู่อาศัยอย่างนั้นเอง

4.งานฐานชั้นล่าง

สำหรับงานฐานชั้นล่างผู้รับเหมาจะเริ่มจะประกอบฐานรากและเสาตอม่อเข้าด้วยกัน จากนั้นจะมีการขึ้นโครงสร้างชั้น 1 ซึ่งจะประกอบด้วย ในส่วนของ คานคอดิน เสา คาน และพื้นชั้นล่าง โดยมีการเลือกพื้นหล่อในบริเวณพื้นห้องน้ำร่วมกับการทำพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปร่วมด้วย

5.งานโครงสร้างชั้นสอง

สำหรับงานโครงสร้างชั้น 2 จะมีกระบวนการในการก่อสร้างเช่นเดียวกับโครงสร้างชั้นล่าง ซึ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของการหล่อชิ้นส่วนตกแต่งไม่ว่าจะเป็น บัว กันสาด และขอบปูน โครงสร้างแต่ละส่วนจะต้องมีการใช้ระยะเวลาในเรื่องของการบ่มคอนกรีตเช่นเดียวกับโครงสร้างชั้นล่างเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านได้มากยิ่งขึ้น

6.งานทำหลังคาและโครงสร้างบันได

เมื่อในส่วนของโครงสร้างหลักของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการทำในส่วนของการทำหลังคาเพื่อให้บริเวณบ้านมีร่มเงาและลดอุปสรรคในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับยังมีการเริ่มกระบวนการในการก่อสร้างโครงสร้างของบันไดด้วยการติดตั้งแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักคนเวลาขึ้นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมพื้นที่ในเรื่องของการก่อผนังและการติดตั้งวัสดุปิดผิวร่วมด้วย

7.งานก่อผนังและการติดตั้งประตูหน้าต่าง

ภายหลังเสร็จสิ้นการมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มในส่วนของการก่อผนังและหล่อเสาเอ็นต่างๆ พร้อมกับมีการติดตั้งในส่วนของประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อย โดยทางบริษัทรับสร้างบ้านยังมีการเดินในเรื่องของระบบไฟฟ้าและประปาร่วมด้วยเพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนการเข้าอยู่อาศัย

8.การฉาบผนัง

โดยช่างจะทำการฉาบผนังและเก็บรายละเอียดต่างๆของผนังบ้านให้ดีที่สุด รวมไปถึงการสำรวจในเรื่องของข้อบกพร่องต่างๆร่วมด้วย เพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังจากการที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยอย่างนั้นเอง

9.การตกแต่งเพิ่มเติม

ในส่วนงานขั้นตอนนี้จะมีการตกแต่งในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทาสี การเก็บรายละเอียดต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง รวมไปถึงการเพิ่มเติมภายในของบ้านให้สวยงามเหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

10.การเก็บงานและทำความสะอาด

เมื่อทำการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการเก็บรายละเอียดต่างๆตามแบบแผนที่ได้ตั้งใจไว้ ก็จะเริ่มในส่วนของการทาสีและตรวจเช็คระบบงานต่างๆ สุดท้ายแล้วก็จะมีการทำความสะอาดในส่วนของบริเวณพื้นบ้านและห้องต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านต่อไป

ข้อดีในการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน

การเลือกใช้บริการบริษัทสร้างบ้านมีส่วนช่วยที่ทำให้บ้านของเรามีความสวยงามและเสร็จลุล่วงไปตามแบบแผนตามแบบที่เราต้องการ นอกจากนี้การใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านก็ถือว่ามีข้อดีมากมายดังนี้

  • จะช่วยให้บ้านของเรามีความสวยงามตรงตามแบบแปลนที่วางเอาไว้
  • มีมาตรฐานในการก่อสร้างมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาภายหลังในการอยู่อาศัย
  • สามารถวางแผนต่อเติมหรือเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างบ้านได้แบบที่เราต้องการ

สรุป บริษัทรับสร้างบ้านมีกี่แบบ?

เรียกได้ว่าบริษัทรับสร้างบ้านถือว่ามีหลากหลายประเภทเลยทีเดียว แต่ละประเภทก็จะมีลักษณะงานและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป และที่สำคัญในส่วนของขั้นตอนการ รับสร้างบ้าน แต่ละขั้นตอนถือว่ามีความละเอียดมากที่สุด มีการตรวจเช็คสภาพงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสบายใจภายหลังจากการที่ย้ายเข้ามาอยู่อย่างนั้นเอง

Scroll to Top
Scroll to Top