บ่มคอนกรีตเพื่อ ?

อธิบายการบ่มปูนไปเพื่ออะไร
การบ่มคอนกรีต โดย plusbuilders

เราบ่มคอนกรีตด้วยกัน 2 ขั้นตอน

1.ทาสีน้ำยาบ่ม
2.แล้วหอด้วยพลาสติก


หลังจากถอดแบบแล้ว เราจะทำการบ่มคอนกรีต ด้วยวิธี ทาสีน้ำยาบ่ม แล้วหอด้วยพลาส เพื่อช่วยในการกควบคุม ป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากตัวคอนกรีตเร็วเกินไป ซึ่งการบ่มคอนกรีตที่ดีจะส่งผลต่อความแข็งแรง เมื่อคอนกรีต เซตตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรง ทั้งยังช่วยให้เหล็กไม่เป็นสนิมได้ง่าย ซึ่งวิธีการบ่มคอนกรีตมีหลายวิธีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสภาพของงานคอนกรีตนั้นๆ และข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้าง

Scroll to Top
Scroll to Top